Прапор Кегичівського району є символом, що відображає історію й традиції району.

 Прапор району являє собою прямокутне полотнище (відношення ширини до довжини 2:3) малинового кольору із зображенням в центральній частині Герба району, внизу  під ним хвиляста золотавоблакитна стрічка з надписом «Кегичівський район».

  Висота гербового щита дорівнює 1/2 ширини прапора. Прапор району  двосторонній .

  Навершшя  древка являє собою металевий  конус висотою, рівною 1/10 ширини прапора, основа конусу дорівнює 2-м діаметрам древка, закріплюється на циліндричній основі висотою, рівною 1/20 ширини прапора. Колір металу, з якого виготовляється навершшя , срібний.