11.11.2019 | 15:05

Відповідно до листа Департаменту екології та природних ресурсів Харківської обласної державної адміністрації  від 07.11.2019 р. №03-02-14-5967 доводимо до відома, що Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку» регулює відносини у сфері оцінки наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, виконання документів державного планування та поширюється на документи державного планування, які стосуються сільського господарства, лісового господарства, рибного господарства, енергетики, промисловості, транспорту, поводження з відходами, використання водних ресурсів, охорони довкілля, телекомунікацій, туризму, містобудування або землеустрою (схеми) та виконання яких передбачатиме реалізацію видів діяльності (або які містять види діяльності та об’єкти), щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, або які вимагають оцінки, зважаючи на ймовірні наслідки для територій та об’єктів природно-заповідного фонду та екологічної мережі (далі - території з природоохоронним статусом), крім тих, що стосуються створення або розширення територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

Враховуючи вищевикладене, рішення про здійснення у 2020 році стратегічної екологічної оцінки програм економічного і соціального розвитку сіл, селищ на короткостроковий період, а також змін до програм економічного і соціального розвитку сіл, селищ, які були прийняті наприкінці 2019 року без проведення стратегічної екологічної оцінки, мають прийматися замовниками з погодженням від Департаменту екології та природних ресурсів Харківської обласної державної адміністрації.

Телефон для довідок: 057 705 06 66.