28.10.2019 | 16:10

      …Цікаве життя людини. Хтось народжується щасливим, комусь доводиться пережити складні обставини долі. Але є й такі життєві дороги, на початку яких людина не має змоги щось змінити самотужки. Саме дитячі долі – в руках дорослих, і тому так важко перейматися майбутнім  малюків, чиє життя понівечено та від самого початку зруйновано. Відсутність батьківського тепла, маминої ласки, ніжної колискової, подарунків на свята від рідних – усе це гостро відчувають на собі  діти-сироти та діти,  позбавлені батьківського піклування. Вони живуть в інтернатах, мають їжу та одяг, влітку відпочивають  в оздоровчих таборах, але, на жаль, їх ніхто не чекає, їм нікому пожалітись на забите колінце чи погану оцінку в школі.

Як бачимо, проблема дитячого сирітства з кожним  днем стає все більш актуальною і болючішою  для нашого суспільства. Саме тому держава підтримує створення сімейних форм виховання дітей-сиріт, конче необхідних для гармонійного зростання всебічно розвинутої, духовно та морально стійкої особистості. Однією з них є прийомна сім’я. 

 Прийомна сім’я – це сім’я або окрема особа, що не перебуває у шлюбі, яка добровільно взяла із закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, від одного до чотирьох дітей на виховання і спільне проживання. Функціонування прийомних сімей регулюється Положенням про прийомну сім’ю.

 Метою створення прийомних сімей є забезпечення належних умов для виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сімейному оточенні. Прийомні діти влаштовуються в сім’ю до досягнення ними вісімнадцятирічного віку (повноліття) або до закінчення навчання у професійно-технічних чи вищих навчальних закладах, але не пізніше досягнення ними 23-ох років. За сприятливих умов дитина може повернутися в рідну сім’ю.

 Особливістю прийомної сім’ї, як альтернативної форми сімейного влаштування дітей, які залишилися без батьківського піклування, є те, що: дитина, яка виховується у прийомній сім’ї, не позбавляється статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, за нею зберігається право на всі пільги, передбачені законодавством для таких категорій дітей; між прийомними батьками та прийомними дітьми не виникають сімейні правовідносини; кандидати у прийомні батьки обов’язково проходять курс підготовки, розрахований на осмислення батьками проблем, пов’язаних із приходом у сім’ю нового вихованця; утримання прийомної дитини в сім’ї фінансується державою, одному із прийомних батьків виплачується грошове забезпечення; прийомні батьки  у вирішенні проблем прийомної дитини співпрацюють із соціальним працівником, який здійснює соціальне супроводження прийомної сім’ї, що передбачає надання комплексу правових, психологічних, соціально-педагогічних, соціально-економічних, соціально-медичних та інформаційних послуг, спрямованих на створення належних умов функціонування прийомної сім’ї; прийомні діти мають право підтримувати контакти                    з біологічними батьками й іншими родичами в тому разі, якщо таке спілкування не суперечить інтересам дитини і не заборонено рішенням суду.  

      Окрім проходження спеціальної підготовки, до кандидатів на створення прийомної сім’ї висуваються вимоги щодо їхнього достатнього матеріального забезпечення. Середньомісячний сукупний дохід на кожного члена сім’ї кандидатів не може бути меншим ніж рівень забезпечення прожиткового мінімуму, встановленого законодавством, а житлова площа повинна відповідати вимогам із розрахунку певної норми на  кожного члена сім’ї.

Влаштування дітей у прийомну сім’ю проводиться з урахуванням віку прийомних батьків та дітей -  щобна час досягнення прийомними батьками пенсійного віку всі прийомні діти досягли повноліття.

Необхідною умовою створення прийомної сім’ї  є згода всіх її членів, що проживають на спільній житловій площі,  на влаштування в сім’ю нового вихованця. 

Окрім наведених щодо кандидатів на створення прийомної сім’ї вимог, законодавчо визначено обмеження, що стосуються психічного та фізичного здоров’я батьків, виконання ними своїх обов’язків стосовно дітей. Прийомними батьками не можуть бути особи, які: не пройшли курсу підготовки кандидатів у прийомні батьки; визнані в установленому порядку недієздатними; позбавлені батьківських прав; були усиновлювачами, опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями іншої дитини, але усиновлення було скасоване або визнане недійсним, опіку, піклування чи діяльність прийомної сім’ї або дитячого будинку сімейного типу було припинено з їхньої вини; за станом здоров’я не можуть виконувати обов’язки щодо виховання дітей: інваліди І і ІІ групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують стороннього догляду, особи, які мають глибокі органічні ураження нервової системи, алкогольну та наркотичну залежність, хворі на СНІД, відкриту форму туберкульозу, психотичні розлади, щодо яких офіційно зареєстровані асоціальні прояви, схильність до насильства.

Шановні кегичани! Якщо ви небайдужі до дітей, які потребують батьківської любові й родинного тепла, та вирішили створити прийомну сім’ю на базі своєї родини, на вас чекають у Кегичівському районномуцентрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за адресою смт.Кегичівка, вул..Волошина,79, тел.: 3-22-50